Tôi là cô sinh viên với 1 niềm hồ hởi rằng mai mình chính thức là sinh viên năm 4, cảm giác vui buồn lẫn lộn.
Vui vì là đàn anh chị lớn nhất trường...mà thật ra cũng chả phải lớn nhất :v các bạn hiểu ý tôi chứ. Còn buồn là mình năm 4 rồi đó, tôi sắp bước chân ra thị trường lao động.
Bài viết ngắn vậy thôi vì tôi chỉ muốn chia sẻ như vậy :v