Nhiều lúc mình đã rất nỗ lực nhưng trả lại những nỗ lực ấy lại là một kết quả không như kì vọng
Rồi mình tự hỏi bản thân "Are you stupid?" Năm nay là một năm tệ của mình về mặt học thuật khi mình đã cố hết mình nhưng kết quả thực sự khiến mình cảm thấy thất vọng....
Nhìn về tương lai mình cx không biết nữa. Thôi phải nỗ lực tiếp thôi.