Có nên du học từ xa hay không?
Hiện nay có rất nhiều chương trình giảng dạy tư xa của các trường đại học uy tín trên thế giới. Ví dụ ở Úc có ĐH Queensland, ĐH sydney, Học viện Tafe. Ở Mỹ có University of the People( ĐH trực tuyến đã được công nhận chất lượng tại Mỹ). Nhưng sao ở Việt Nam vẫn chưa phổ biến hình thức học từ xa này? Và có nên du học từ xa không?