Mình là sinh viên năm nhất, thực sự mình cảm thấy hơi chán về việc học và bản thân không biết mình thích làm và đam mê cái gì. Mình có nên bỏ ra một năm để trải nghiệm không?