Cô đơn là một loại cảnh giới

Khi bạn không có người đồng hành, cho dù cô đơn, cũng có thể sống rất vui vẻ. 
Lúc này, cô đơn là một loại cảnh giới. 
Bạn có thể một mình đi khắp thế giới này, làm quen với những người bạn khác nhau. 
Bạn cũng có thể chọn tan làm xong thì về nhà ngay, hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Cô đơn khi một mình không hề đáng sợ. 
Đáng sợ nhất là, có người đồng hành mà vẫn thấy cô đơn.
3
745 lượt xem
3
0
0 bình luận