Có nên học thêm sau giờ học ở trường? Đây là một cuộc tranh cãi không hề nhỏ của các bạn học sinh. Theo quan điểm của bạn là gì? Hãy chia sẻ với cộng đồng trên bài viết này!
Lưu ý: Giới hạn 
- Trường: trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông, đại học