Đây là loạt bài về Citus Data cũng như hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán. Một trong những xu hướng mới khi kết hợp với microservices. Hi vọng loạt bài viết này sẽ giúp cho bạn hiểu được cái nhìn tổng quan nhất về cơ sở dữ liệu phân tán cũng như Citus Data

Chia để trị, Xu hướng phân tán - Một xu hướng đi đâu cũng gặp!
Citus data (cơ sở dữ liệu phân tán) và câu chuyện tăng hiệu năng
PostgreSQL liệu có như tuyên bố "Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất thế giới"
Citus Data - Phải chăng bạn có nên sử dụng nó hay không?
Xây dựng web app multi-tenant đơn giản với Citus data và AspNet Core
Hiểu về Sharding trong Citus Data
Sharding trong Citus Data không hề đơn giản như bạn nghĩ
Xây dựng real-time analytics dashboards với Postgres và Citus

--
Source code: Github