Chuyện hàng ngày...

Chuyện học có gì vui
Hàng ngày tới giảng đường
Ngồi hàng giờ ở đó
Nói những chuyện vĩ mô
Có những chuyện đời thực.

Vui hơn chuyện đi làm
Hàng ngày cào bàn phím
Nhìn chăm chăm máy tính
Ai nấy đều có việc
Xung quanh toàn điện thoại
Xung quanh toàn emai
Ôi chẳng muốn đi làm
Nhưng mà người lớn rồi
Vẫn phải đi làm thôi.
3
521 lượt xem
3
0
0 bình luận