Ai cũng từng có bạn gái hay bạn cũ rồi đúng không?

Vậy thì họ chắc chắn sẽ hiểu được cái cảm giác mà tôi đang thấy. Nó không phải thích, cũng chẳng phải yêu. Nó là cảm giác cũ. Nhưng nó cũng là một thứ sẽ khiến bạn trở nên xấu xa. Một mặt, bạn muốn làm họ vui mặc dù họ là người đã từng làm 'con tim bạn tan nát' và mặc dù bạn cũng chỉ là một người bạn bình thường đối với họ. Mặt khác, vì chính "con tim bạn đã tan nát', bạn sẽ muốn làm người đấy hiểu đúng định nghĩ của cụm từ đấy nó như thế nào để cho bõ tức.
Cảm xúc đấy nó nằm ở giữa. Sẵn sàng đổ sang bất cứ khi nào tùy vào hoàn cảnh và điểu kiện. Hôm nay sẵn sàng làm người đấy vui, nhưng chỉ hôm sau thấy người đấy đi với ai đó, là cái cơn ghen mặc dù lẽ ra không nên lại xuất hiện khiến bạn muốn đạp đổ mọi thứ. Rồi bạn lại nghĩ, mình chả có lý do gì để ghen rồi lại bình thường. Muốn dỗi người ta nhưng không có quyền, muốn quan tâm với người ta nhưng không với tới. Bạn chả ra bạn, thù chả ra thù. Muốn ghét người ta đến tận xương tận tủy nhưng vì nghĩ lại mình đã từ "chết" khi nhìn thấy nụ cười đầy thì mọi hận thù nó lại biến đi đâu. 
Và rồi, sau một khoảng thời gian có thể dài, có thể ngắn, bạn sẽ cảm giác rằng đến lúc phải  chuyện đấy phiền mình nữa vì đơn giản: Nó chả đáng để bận tâm nữa và bạn có thứ khác để bận tâm hơn
Nhiều người nói: "Tôi đã quên bạn gái cũ rồi". Xin lỗi bạn, não người không quên bất cứ thứ gì, chỉ là không nhớ được thôi. Nhưng riêng chuyện tình cảm, bạn gái bạn trai, tình cảm các thứ, không quên được đâu, vẫn nhớ đấy. Chúng ta không quên người yêu cũ, chúng ta chỉ tìm được cách để dàn xếp cảm xúc của mình với họ thôi.