Một ngày đông lạnh lẽo, nắng chéo qua khung cửa sổ. 
Chợt tỉnh giấc. 
Ngày đầu tiên của năm mới đã nhẹ nhàng lẹ làng bước tới. 
Chào bạn. 
Chúc một năm mới tốt lành. 
Nheo nheo mắt nắng. 
Ừ thì một năm mới tốt lành.