Chủ nhân giải Nobel: Chìa Khóa cho Thiên Tài người Do Thái là Kinh Thánh

Sau khi hai giáo sư người Israel sống ở Mỹ đoạt giải Nobel Hóa học năm nay, có một câu hỏi: Tại sao người Do Thái đã rất thành công trong lĩnh vực này, mặc dù dân số có tỷ lệ nhỏ bé ?

Khoảng 20% hoặc 1 trong 5 người đoạt giải Nobel là người Do Thái, nhưng người Do Thái chỉ chiếm chưa đầy 0,2% dân số thế giới. Một giả thuyết phổ biến trong một bài luận một vài năm trước đây gọi là Thiên Tài người Do Thái của tác giả Charles Murray, người tạo ra ý tưởng về siêu gen. Ông viết rằng "một cái gì đó trong gen giải thích chỉ số IQ rất cao của người Do Thái ." 
Nhưng một lý thuyết mới đã nổi lên của Robert Aumann, một người Israel đoạt giải Nobel Kinh tế (Lý thuyết trò chơi) vào năm 2005. Ông cho rằng điều tạo ra các thiên tài người Do Thái là do truyền thống đọc sách nói chung và cụ thể là học Kinh Thánh Torah.“ Học Kinh Thánh Torah là sự theo đuổi trí thức, và tôn vinh giá trị căn bản này để theo đuổi các mục đích khác, Aumann nói với đài phát thanh quân đội Israel. "Ngôi nhà của người Do Thái có đầy đủ sách, còn những ngôi nhà khác có lẽ có hoặc không có. Ngôi nhà của người Do Thái bị tràn lan ngập đầy những cuốn sách. Trải qua nhiều thế hệ chúng ta đã vinh dự để theo đuổi trí tuệ này...Học Kinh Thánh Torah làm cho đất nước và con người đạt được chất lượng tốt nhất và cao nhất. ” 

Sau tất cả những điều đó, người Do Thái là Dân Tộc Của Sách (Sách Kinh Thánh).Tuesday, December 03, 2013 Tác Giả Aviel Scheider 

Nguồn http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/24286/Default.aspx