Em quay lại trong cơn mưa rạng sáng
Bao buồn bực nhìn thấy sợ bỏ đi
Em ngân nga sự ngây ngô thuần khiết
Em tỉ tê chuyện đời chuyện mình chuyện thế gian
Em bảo sao cũng được em chẳng nghĩ gì cả
Em nói cứ cười đời cũng sẽ cười theo
Em đuổi hết bao đè nén ẩn sâu
Em xua đi bao bộn bề tôi lo nghĩ
Em cho tôi tìm lại cơn mơ lâu nay đi trốn
Em chúc tôi ngày mới sẽ ổn hơn
Em hòa vào bình yên tôi tìm kiếm
Hay bình yên tôi kiếm, chính-là-em