Nếu một ngày mình chẳng còn thấy nhau
Thì chắc lúc ấy mọi thứ u ám lắm
Chẳng bận tâm nắng có còn vương
Chẳng bận lòng mây còn xanh bay quanh
Chẳng bận tâm lá có chào
...
Mỗi khi mình ngẩng đầu lên nhìn lá
Mỗi khi mình đi qua chốn xưa
Mỗi khi mình nhớ về những thứ đã từng
Mỗi khi mình ước rằng không dại dột
Nếu cuộc sống này đều đã được sắp đặt
Những người chống lại được coi bất quy tắc
Những điều chẳng vui cứ phải được diễn ra
Thì sẽ ra sao, nếu mình chẳng chấp nhận rời xa
...
Chẳng bận gì có thể khiến anh ngừng nghĩ
"Bận nào mình mới lại yêu nhau..."