Em nghĩ thì cái gì mình càng suy nghĩ đơn giản được thì càng tốt. Vì cuộc sống vốn dĩ đã quá phức tạp rồi thì mình nên hạn chế được những thứ phức tạp đó thì cuộc sống của chúng ta có thể trở nên "đáng sống" hơn. Không biết các spiders suy nghĩ như thế nào ạ..