Gửi cho tui của 10, 20 hôm sau hay 1, 2 tháng kế tiếp.
Tui vẫn lạc lối như mọi khi, đứng ở cái thềm 22 mà chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm gì.
Mơ thì có mơ, mơ viễn vông, mơ ko có cơ sở. Tui gọi đó là những kẻ mơ ngu.
Tui còn 2 tháng để liều, vậy thôi đó, ngắn thì k ngắn mà dài cũng k dài, vừa đủ để thử hoặc để thất bại xong tự trù dập một lần nữa.