Lean UX là gì, nói đơn giản Lean UX là phương pháp để thiết kế sản phẩm và cải thiện trải nghiệm người dùng bằng ý tưởng sau:
1. Tiết kiệm thời gian và tránh lãng phí trong quá trình thiết kế bằng cách đưa ra các giả định về người dùng và trải nghiệm người dùng từ đó tạo các mẫu thiết kế và thử nghiệm luôn với người dùng để xác định những giả thuyết định nào đúng, giả định nào sai để chỉnh sửa thiết kế cho phù hợp.
2. Làm việc theo một khối. Marketer, Designer, Customer Service, Coder,... phải cùng hợp tác, trao đổi ý kiến về khách hàng,...để cùng tạo nên sản phẩm.
3. Cách người dùng trải nghiệm sản phẩm như thế nào, như thế nào để giúp người dùng có trải nghiệm tốt nhất được đúc kết lại có với những mục tiêu rõ ràng qua các mẫu thiết kế thử được phát triển trong thời gian ngắn. 
Cuốn sách sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế, quá trình thiết kế và cách áp dụng.
PS: Đọc cuốn này với cuốn Tiểu sử Steve Jobs làm mình nhận ra Quả táo cắn dở là một trong những công ty áp dụng quy tắc thiết kế này rõ ràng nhất.
-  Hàng trăm hoặc có thể hàng nghìn mẫu iPod,... được làm mẫu bằng xốp được tạo ra để thử nghiệm trải nghiệm sản phẩm.
- Các phòng ban liên kết chặt chẽ với nhau, mà Steve Jobs gọi là "làm việc đồng quy". Mỗi tuần là những cuộc họp liên tu bất tận với những trưởng ban ở các bộ phận khác nhau để hiểu hơn về sản phẩm, khách hàng và trải nghiệm khách hàng. Doanh thu lãi lỗ không tính riêng từng mảng (iPhone, iPod,...) mà tính chung tất là 1.