Nếu có ai đó hỏi mình về sách nào hay về học vẽ, mình chắc chắn sẽ trả lời và chia sẻ cuốn này. Cuốn sách không chỉ dạy về kĩ thuật (technique) mà còn đi sâu vào cách suy nghĩ (mindset) khi vẽ.
Các kĩ thuật và cách suy nghĩa được nói đến trong sách được phân tích và lấy ví dụ đơn giản và dễ hiểu, bất kỳ ai cũng có thể áp dụng, vấn đề còn lại là bạn quan sát, cảm nhận và tập luyện chăm chỉ đến đâu ;)
Các kĩ thuật khi vẽ được nhắc đến và hướng dẫn chi tiết trong sách gồm:
1. Overlap- Chồng hình
2. Perspective- Phối cảnh
3. Squash and Sketch- Co và dãn
Cách suy nghĩ khi vẽ gồm:
1. Quan sát cảm xúc của thứ/người bạn định vẽ
2. Vẽ Ý Tưởng (idea), Hành động (action), Cử chỉ (gesture)
3. Vẽ đơn giản. Đơn giản nghĩa là gì? KHÔNG đánh bóng, KHÔNG chi tiết, KHÔNG nét đậm nét nhạt, KHÔNG copy mẫu (nhìn vẽ, nhìn vẽ- Thay vào đó hãy chỉ nhìn một lần cảm nhận rồi sau đó vẽ).
4. Vẽ để truyền tải cảm xúc, câu chuyện. 
Khi bạn dùng mindset trên khi vẽ, bạn không chỉ vẽ người hay vật mà bạn vẽ câu chuyện mà bạn muốn kể. 
Đơn giản nhưng cảm xúc!