... để sống chậm lại và yêu nhiều hơn

Đây là những bức ảnh của Nichole Elizabeth DeMeré, tình cờ khi dạo Medium mình thấy. 

Bài viết gồm top 10 những bức ảnh tác giả thích nhất trong năm 2016, chủ yếu là Digital Graffiti. Để xem nhiều các bức ảnh thuộc thể loại này của Nichole bạn có thể check tại đây hoặc Instagram của cô
Nguồn: Medium