Tôi gieo mấy hạt bí, khi cây ra trái lại là dưa hấu. Chắc là mấy hạt bí ko nảy mầm mà một hạt dưa lẫn vào lại mọc. Thiên hạ nói "Gieo suy nghĩ gặt hành động, Gieo hành động gặt thói quen, Gieo thói quen gặt tính cách, Gieo tính cách gặt số phận"
Vậy bây giờ, tôi nên gieo lại bí hay là hái dưa ăn ?