Đây là nội dung cập nhật về cách chơi Cờ Long Phượng.

Nội dung cập nhật:
Giờ đây thay vì lần lượt đặt Long và Phượng trước quân Kị, bạn có thể đặt lần lượt tuỳ ý các quân Long và Phương tại bất kí ô nào được khoanh trong vùng này.
Vậy đó là cập nhật mà mình muốn chia sẽ với các bạn.
Mình là Night 2 Morning và hi vọng bạn có những trải nghiệm vui vẻ với cờ Long Phượng

Mọi chi tiết liên quan đến dự định làm clip về hướng dẫn chơi trong tương lai hoặc cái gì đó, các bạn vui lòng inbox page Night 2 Morning nhé.