Càng muốn nhanh, càng mau bỏ
Học tiếng anh phải khó, phải lâu khi lúc ban đầu mới học.
Nhớ kỹ kỹ kỹ kỹ kỹ cái câu đó.
Học thuộc lòng câu đó luôn đi.
Bạn học từ vựng, bạn muốn nhớ ngay, nhớ nhiều, nhớ lâu.
Bạn học ngữ pháp, bạn muốn hiểu ngay, hiểu nhiều, nhớ dai.
Bạn học nói tiếng anh, bạn muốn nói nhanh, nói như gió, muốn mau thành công.
......
Tóm tóm lại,
Bạn học tiếng anh, bạn chỉ muốn nhanh.
Nhanh nhớ.
Nhanh nói được.
Nhanh nghe hiểu được.
Nhanh đọc hiểu được.
Nhanh viết được.
Nhưng tôi nói thật.
Càng muốn nhanh càng mau từ bỏ.
Nếu bạn muốn học nhanh thì phải trả giá.
Cái giá tôi đã nói trong video cách học tiếng anh nhanh tiến bộ rồi.
Xem lại nè!

Bạn phải hiểu, học tiếng anh là nó thường phải đi theo cái quy trình như thế này nè!
Tháng đầu, tiến bộ chậm như rùa.
Tháng thứ hai, tiến bộ nhanh như người đi bộ.
Tháng thứ ba, tiến bộ nhanh như người đi xe đạp (loại thường).
Tháng thứ tư, tiến bộ nhanh như người đi xe máy (loại thường).
Tháng thứ năm, tiến bộ nhanh như người đi ô tô (loại thường).
Tháng thứ sáu, tiến bộ nhanh như máy bay.
Tháng thứ bảy, tiến bộ nhanh như gió.
Tháng thứ tám, ồ! Hình như giỏi tiếng anh mất tiu rồi.
Thực ra, thì thực tế nó chả tiến bộ như vậy.
Nhưng ý tôi muốn nói là càng có nền tảng càng tiến bộ nhanh.
Vậy nên, thời gian đầu, đi từ số 0 đến có nền tảng, nó hơi lâu, hơi khó.
Và bạn phải chấp nhận.
Đừng ham vội.

Hãy cứ kiên nhẫn dùm tôi (À lộn, dùm bạn).

Bạn học mà, đâu phải tôi học.
Xem video chuẩn bị tâm lý khi học tiếng anh để biết thêm nè!
Ụ lạ, bút gì mà bắt lửa ghê thật.
Xém cháy tay.
Thôi, dừng bút đây, hoảng quá.
Bái bai.