Khi cãi nhau với bố mẹ nên hành xử như nào cho đúng đây mọi người. Nhiều khi rõ ràng đang giải thích mà chỉ một câu “mày cãi à” chán luôn.