Mình chỉ muốn nói Cảm ơn...
Cảm ơn vì có 2 người thân, Ba - Mẹ, 2 người tuy lúc nào cũng la mắng mình, lúc đó mình quạo vậy thôi chứ mình vẫn rất vui vì có 2 người. Con cảm ơn..
Mỗi ngày còn được ở cùng nhà với mọi người, con luôn biết ơn vì điều đó. Hãy thật mạnh khỏe, an vui nha.