Thật sự mà nói thì việc đó đã khiến tâm trạng tôi vui vẻ hơn và tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực hơn. Tôi muốn gọi Hoa Hạ năm 2022 là chị luôn đó. Năng lượng thật là bình yên và đã ngộ ra khá nhiều điều mà nay tôi đã quên mất từ lâu.
Cảm ơn Hoa Hạ 2022 đã đưa cảm hứng viết lách của tôi trở lại! 😁