Là chút cảm xúc lưng chừng
Không sốt sắng làm quen
Không sốt sắng nhớ nhung
Không chạy đến facbook xem
Rất nhiều những cái không…

Vì ở tuổi lưng chừng

Em còn lo chuyện mình
Em còn nghĩ tương lai
Em không còn là 18
Mỗi ngày đều thức dậy,
Tất bật với đống dealine
Tất bật với những dự án
Tất bật với những quan hệ.

Vậy “ cảm nắng ’’ với anh
Em xin để lại sau
Sẽ giữ lại cho mình
Chút mộng mơ tình thơ
Sẽ giữ lại cho mình
Những cảm xúc đáng yêu
Sẽ giữ lại cho mình
Để trưởng thành lớn lên
Thành động lực của em
Anh sẽ đồng ý nhỉ ?