"Light", mixed media, A5.
Không có
Bộ xương nào
nằm ở trong tủ áo
Không có con thuyền nào
đậu mặt biển xanh xao
Và ái tình cũng vậy
chưa bao giờ đánh tới
đẹp bãi biển đời tôi
Sắc hoàng hôn tuyệt vời
chẳng ghé người thưởng lãm
Trách chăng
cơn đại họa
của rủi may vuột mất?
Sự tham lam chồng chất
khởi nguồn từ bản năng
Mang ngọn gió thường hằng
Cuốn tôi vào quên lãng
Tôi đã thử chiến đấu
Chống lại cả thế gian
Quay cuồng trong điên dại
Khơi ngọn lửa ngang trái
Của tội lỗi thân yêu
Nhuộm bờ môi tiêu điều
Bằng tông màu buồn xám
Nằm đất xạm chốn đây
Chạm đáy sâu khôn rõ
Nguyền rủa bởi bụi tro
Lấp đầy do sỏi đá
Mắc kẹt
Trong nặng nhọc
hệt như những ngày xưa
___________
Bản gốc :
Lonely death
There is not
A Skeleton in my closet
Nor ship laid to rest
In my sea
Yet love has never
Washed upon my beaches
The sun set
Hasn’t risen to be seen
Do I
blame the plague
of risks not taken
Greed of inevitability
Has the wind of time
Gone by and forgotten about me
Fight I try
Against a world
Spinning into madness
Fire spits its lovely sin
Stains my lips in sadness
Now here I lay
Upon the earth
Deeper than before
Cursed in ash
Covered in soil
Damned with
The same weight as before
___________
Link gốc: https://redd.it/b88lr1