Để có nhiều ý tưởng cho công việc
Ý tưởng cho đồ án,
Ý tưởng cho thiết kế,
Ý tưởng cho những bài viết làm nội dung marketing,
Ý tưởng kinh doanh,
Ý tưởng về giải pháp cho một vấn đề...
Một đống thứ cần tới ý tưởng, nhưng mà
Nghĩ hoài hổng ra.
Thật ra để ý tưởng chịu chui ra đơn giản lắm,
Giai đoạn 1: cứ cố suy nghĩ và quan sát về vấn đề bạn muốn tìm ý tưởng nhiều vô.
Sự thật thì giai đoạn một này thường chẳng lòi ra bao nhiêu ý tưởng.
Giai đoạn 2: cái này mới vui, tạm dẹp và không nghĩ về ý tưởng nữa.
Nghe lạ đời vậy chứ nó hiệu quả lắm nha!
Đã nhiều lần tôi nhờ nó mà ý tưởng mới chui ra liên tục.
"Kinh nghiệm cá nhân nha!"