14. Chẳng có Người Sắt nào cả hay Tất cả đều là Người Sắt
"Về nhà đi Tony. Nói với em anh không ở trên con tàu đó đi..."
Hai kịch bản cuộc chiến đã được vẽ ra
- Infinity War: Nửa Vũ Trụ chết để Tony được sống
- Endgame: Tony chết để cứu cả Vũ Trụ
Và kịch bản Tốt Đẹp nhất là Tony can đảm từ bỏ chính mình. Đưa công nghệ Người Sắt phổ biến phục vụ cho Hòa Bình của toàn Thế Giới. Và yên bình với người thân đến tận cuối đời14.000.605 Kết Quả = 1 mình chiến thắng cái chết + May mắn + Bạn bè cho Tony