27. Bom Đá Vô Cực
Theo nguyên lý bất định Heinsenberg. Hạt Cơ Bản khi bị giam hãm vào một không gian càng nhỏ thì năng xung lượng của nó càng lớn. Tức là khi các Viên Đá Vô Cực càng để gần nhau thì năng lượng của chúng càng được kích hoạt mạnh mẽ. Có nghĩa khi các viên đá chạm chụm nhau cùng vào một chỗ chúng sẽ phát nổ. Và sự nổ này không cần có sự tham gia điều khiển của Ý Thức Con Người
Tại sao Tony không sử dụng nguyên lý này thay vì búng tay. Sử dụng các tên lửa kim loại nano cùng các viên đá tạo thành một quả Bom gây tổn thương Thanos đồng thời ngăn Thanos tiếp cận sử dụng các viên đá
Khi Thanos búng tay làm phá hủy các viên đá ở Vườn Xưa thì Thực Tại vẫn được duy trì đến 5 năm sau. Có thể các viến đá không bị phá hủy hoàn toàn mà chỉ bị nghiền và tồn tại ở dạng nguyên tử. Hãy để Tony và Banner hợp tác nghiên cứu trích xuất Đá Vô Cực trở lại từ mức nguyên tử và sau đó đem trả đá về chỗ cũ