25. Tony "Hulk"
Có một biện pháp để Tony vẫn là người búng tay trong Endgame mà vẫn không bị sao đó là nhờ Bruce Banner cho Tony tham gia vào phòng thí nghiệm tia Gamma để biến Tony thành một Tony "Hulk"
Dù anh mất đi vẻ đẹp trai nhưng ít ra vẫn toàn mạng
Còn tùy thuộc vào kiểu gen của Banner thích ứng được với Gamma. Tuy nhiên CMTG còn làm đc thì cải tạo gen ko có j là khó. Sau 5 năm kết hợp đc cả Hulk và Banner vào với nhau thì Tony thành Hulk mới cũng ko khó lắm