I. KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

1. Arab Academy - Tất tần tần về tiếng Ả Rập dành cho mọi trình độ và lứa tuổi

2. ArabicOnline.eu - Khóa học miễn phí dành cho người mới bắt đầu

3. Learning Arabic
https://www.livelingua.com/project/fsi/Arabic/ - Các khóa học tiếng Ả Rập Levantine và Suadi

4. Peace Corps - Khóa học tiếng Ả Rập cơ bản

5. Foreign Service Institute Written Arabic

6. Foreign Service Institute Levantine Arabic - https://www.livelingua.com/course/fsi/Levantine_Arabic_Course


II. APPS

1. Learn Arabic: Language Course

2. Learn Arabic language - Drops

3. Learn Arabic Words

Learn Arabic - Free WordPower

4. Learn Arabic Free

5. Learn Arabic - Language Learning App

6. Siraj سِراج‎

III. YOUTUBE

1. YouTube

2. Easy Arabic - Learn Arabic from the Streets

3. Arabic for Beginners 1

4. TED

5. LearnArabicwithMaha

IV. WEBSITE

1. Cụm từ

- Loecsen

- Surface Languages

- Bab.la 

- Lexilogos (cung cấp thêm Arabic Keyboard)

- Google Translate

- Baheth
http://www.baheth.info/index.jsp
- Reverso (có kiểm tra chính tả nữa :))

- Lisaan Masry

2. Ngữ pháp và từ vựng

- Forvo (có cả tiếng Việt)

- Acon Arabic

- Cram (Arabic Flashcards)

- Memrise

- Verbix (chia động từ tiếng Ả Rập)

- Arabic Desert Sky

- Arabic Online

3. Tổng hợp

- Omniglot

- Learning Arabic

- Arabic Desert Sky

- Arabic Lessons on Spotify

- Duolingo

- Meetup

- Reddit


- Children's Library

- ArabicPod


BY ĐÀO LỘC PHÚC - GROUP COONG CỤ (https://www.facebook.com/groups/Coongcu)
#hoctiengarap #tiengarap #arabic