Cơ cấu tổ chức là chìa khóa cho sự phát triển của công ty agency.
Nếu một cơ cấu doanh nghiệp tổ chức kém, các bộ phận sẽ bị sai lệch thông tin, phối hợp lỏng lẻo, hiệu quả thấp.
Dưới đây SlimCRM gửi đến bạn một số mô hình tổ chức phổ biến agency, anh/chị quản lý có thể tham khảo để sử dụng mô hình phù hợp nhất cho doanh nghiệp mình. 
1/ MÔ HÌNH AGENCY TRUYỀN THỐNG 
Mô hình tổ chức Agency truyền thống

Đây là cấu trúc phù hợp cho các nhóm lớn, cung cấp nhiều loại dịch vụ, giải quyết vấn đề quản lý nhiều nhân viên bằng cách tập trung quyền hạn, làm rõ mọi người báo cáo cho ai.
Tổ chức được chia thành các bộ phận khác nhau: Creative, production, client services, finance. Mỗi bộ phận được lãnh đạo bởi một trưởng bộ phận và bao gồm tất cả các thành viên trong nhóm chuyên về lĩnh vực đó.
Nhược điểm của cấu trúc này là nó khiến mọi người lạc lối và cản trở sự hợp tác giữa các bộ phận. Do đó, đây không phải là sự phù hợp tuyệt vời cho các đại lý cung cấp một số dịch vụ khác nhau cho cùng một khách hàng và phụ thuộc vào giao tiếp liên tục.
Nhìn chung, mô hình này hoạt động tốt nhất khi khách hàng thường đến một agency cho một dịch vụ chuyên biệt có thể được bao gồm trong một bộ phận, như SEO hoặc thiết kế thương hiệu.
2/ MÔ HÌNH AGENCY MA TRẬN 
Mô hình tổ chức Agency ma trận 

Mô hình ma trận vẫn giữ các trưởng bộ phận truyền thống nhưng đủ linh hoạt để cho phép hình thành các đội liên bộ phận.
Với mô hình này, các agency đầy đủ dịch vụ có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng mà không tạo ra rào cản lớn trong giao tiếp giữa các bộ phận.
Tuy nhiên, mô hình tạo ra sự nhầm lẫn giữa người mà các thành viên trong nhóm nên báo cáo tại một thời điểm nhất định: trưởng dự án hay trưởng bộ phận.
3/ MÔ HÌNH AGENCY THEO NHÓM - THE POD (HÌNH 3)


"Pod" là một nhóm nhỏ gồm các cá nhân có các kỹ năng bổ sung cho nhau. Account Manager (có thể kiêm vị trí Project Manager hoặc Strategist) lãnh đạo một nhóm bao gồm SEO, PR, PPC, Copywriter, và Designer.
Tất cả các thành viên trong nhóm đang làm việc trên cùng một dự án, ngày này qua ngày khác. Nó loại bỏ chuỗi mệnh lênh và các vị trí cấp cao ra khỏi bức tranh hoạt động, đồng thời tăng trách nhiệm làm việc các thành viên trong nhóm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể kết hợp linh hoạt các khía cạnh của các mô hình trên để phù hợp cho tổ chức. Doanh nghiệp bạn đang áp dụng mô hình nào ? Cùng thảo luận bên dưới cmt nhé
--
Nguồn: https://slimcrm.vn