Các chuyến bay được sắp xếp như thế nào? Đặc biệt là với khu vực có lịch bay dày đặc như Bắc Mỹ? Họ làm sao để tối ưu hóa được thời gian vận hành của máy bay và kiếm được nhiều khách hàng nhất có thể? Đó chính là nội dung chính của video này.