Các Chủng Tộc của Loài Người và sự khác biệt Gen của các dân tộc
Nghiên cứu mới này đã đưa ra một trong những phân tích lai giống toàn cầu lớn nhất từng được thực hiện (185 người ở 293,832 SNPs), nhưng rất khó để xem vì vậy tôi đã tạo ra một phiên bản thân thiện với người sử dụng hơn. Tôi chọn K = 6 vì nó cho thấy rõ sự phân chia và lai giống giữa sáu nhóm chủng tộc chính của loài người:
Lục chủng tộc chính của nhân loại
Capoid (màu Đỏ)
Negroid (màu Cam)
Caucasoid (màu Xanh Biển)
Americoid (màu xanh Lá Cây)
Mongoloid (màu Vàng)
và Australoid (màu Tím)

Nhấp vào hình ảnh bên dưới để phóng to và cuộn xuống để xem các ví dụ về chủng loại.