Trước khi vào đề, chúng ta nên tìm 1 câu hỏi quan trọng hơn cái khái niệm How. Đó là ...

Thế nào là hạnh phúc?

Từ Hy Lạp cho hạnh phúc là Eudaimonia (εὐδαιμονία). Đó là kết quả của việc nghiên cứu triết học. Họ đã sử dụng nó thay thế cho “cuộc sống hưng thịnh” và “cuộc sống tốt đẹp”. Đối với những người theo trường phái Khắc kỷ, ý tưởng về một Hiền nhân hay một triết gia hoàn hảo là một hướng đi, không phải là một điểm đến. Và chính trong cuộc hành trình theo hướng đó, người ta đã trải nghiệm eudaimonia.
Do đó, đối với người Khắc kỷ, hạnh phúc là theo đuổi đức hạnh, chứ không phải là một trạng thái. Khi chúng ta nhắm đến việc sống có đạo đức, một cuộc sống hạnh phúc sẽ theo sau.

Tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát

Trong cuộc đời của chúng ta, luôn có 3 vùng. Hạnh phúc nơi bạn phụ thuộc vào bạn biết được 3 vùng đó là gì và điều gì thuộc về vùng đó.
Tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát có nghĩa là hướng sự chú ý, nỗ lực và năng lượng của bạn vào các khía cạnh của tình huống nằm trong tầm ảnh hưởng hoặc quyền lực của bạn. Nó liên quan đến việc nhận ra rằng có một số điều trong cuộc sống mà bạn có khả năng thay đổi, định hình hoặc ảnh hưởng, trong khi có những điều khác nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Khi bạn tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát, bạn chuyển tư duy của mình từ việc bị gắn chặt vào các hoàn cảnh hoặc kết quả bên ngoài sang việc chịu trách nhiệm về những suy nghĩ, thái độ, hành động và lựa chọn của chính mình. Cách tiếp cận này trao quyền cho bạn tận dụng tối đa các cơ hội nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bạn, thay vì bị tiêu hao bởi lo lắng, thất vọng hoặc bất lực về những thứ nằm ngoài tầm với của bạn.
Dưới đây là một số điểm chính cần hiểu về việc tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát:
Tập trung bên trong: Bạn có quyền kiểm soát suy nghĩ, niềm tin và thái độ của mình. Bạn có thể chọn cách diễn giải và phản ứng với các tình huống, thử thách và thất bại. Bằng cách nuôi dưỡng một tư duy tích cực và kiên cường, bạn có thể vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng và có khả năng thích ứng cao hơn.
Nỗ lực và hành động: Bạn có quyền kiểm soát nỗ lực bạn bỏ ra để theo đuổi mục tiêu của mình và những hành động bạn thực hiện để đạt được tiến bộ. Bằng cách tập trung vào việc thực hiện hành động nhất quán, có mục đích, bạn có thể tăng cơ hội thành công và phát triển bản thân.
Phản ứng cảm xúc: Mặc dù bạn không thể kiểm soát trực tiếp các phản ứng cảm xúc ban đầu của mình đối với các sự kiện, nhưng bạn có khả năng tác động và quản lý các phản ứng cảm xúc của mình thông qua các kỹ thuật tự nhận thức, chánh niệm và điều chỉnh cảm xúc. Bằng cách rèn luyện khả năng phục hồi cảm xúc, bạn có thể duy trì cảm giác bình tĩnh và cân bằng ngay cả trong những tình huống khó khăn.
Lựa chọn và quyết định: Bạn có quyền kiểm soát các lựa chọn và quyết định của mình trong cuộc sống. Bằng cách đưa ra những lựa chọn có suy nghĩ thấu đáo, phù hợp với các giá trị và ưu tiên của mình, bạn có thể định hình hướng đi của cuộc đời mình và đạt được tiến bộ hướng tới những kết quả mong muốn.
Khả năng thích ứng và linh hoạt: Tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát cũng bao gồm khả năng thích ứng và linh hoạt khi đối mặt với sự thay đổi hoặc sự không chắc chắn. Nhận ra rằng các hoàn cảnh bên ngoài thường không thể đoán trước và thay vì kháng cự hoặc đấu tranh chống lại chúng, bạn có thể chọn cách thích nghi, điều chỉnh và tìm giải pháp thay thế.
Bằng cách tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát, bạn tránh lãng phí thời gian và năng lượng vào việc lo lắng về những điều nằm ngoài tầm ảnh hưởng của mình. Tư duy này cho phép bạn hướng các nguồn lực của mình tới những lĩnh vực mà bạn có thể tạo ra tác động có ý nghĩa và thúc đẩy cảm giác trao quyền, khả năng phục hồi và quyền tự quyết cá nhân trong việc vượt qua những thách thức của cuộc sống.
- Sui Generis-