🐋𝗖𝗮́ 𝗰𝗵𝗮̆́𝗰 𝗰𝗵𝗮̆́𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗮́!!!
Cá sinh ra đã là cá. Cá là cá nên cá có vây, cá thở được dưới nước (và chỉ dưới nước). Cá tự biết bơi, cá không cần được dạy. Cá không cần gương, cá vẫn biết mình là cá, cá vẫn biết mình có vây. Nhưng con người thì...
Ở thế giới tự nhiên, con của con gì thì là con đó. Ví dụ, con của con thỏ không thể là con mèo, cũng như con của con mèo không thể là con cá heo được. Còn con của con người thì sao? Nó có tuân thủ quy luật đó không? Nếu có thì tại sao ta luôn được dặn “học cho nên người”? Học cái gì mới nên người? Nếu tìm ra rồi thì, học tới mức nào mới được gọi là nên người? Vậy trước khi nên người ta là gì?
❓𝗖𝗮̂𝘂 𝗵𝗼̉𝗶 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗵𝘂̉
Liệu có một định nghĩa thế nào là con người không? Tui không biết. Tui thừa nhận sự ngu dốt của mình ở điểm này, vì suy cho cùng tui cũng không thể thông minh hơn các nhà triết học từ cổ chí kim - những người đã dành cả đời để đi tìm một “hệ chuẩn mực” cho con người.
⭐“𝗖𝗼𝗻 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗮̣̂𝘁 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 đ𝗶 𝘁𝗶̀𝗺 𝘆́ 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮” - 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗼
Ông này cũng ác, ổng kêu con người là loài luôn đi tìm ý nghĩa. Mà ý nghĩa CỦA cái gì thì ổng không nói. Câu của ông Plato là câu khẳng định, cuối câu dấu chấm. Nhưng lại mở cho người đọc nhiều câu hỏi hơn thay vì kết thúc vấn đề. (Thế nào là ý nghĩa? Nếu không tìm ý nghĩa thì không phải là người à? Ý nghĩa của việc gì?). Nhưng ổng cũng ngầm khẳng định, con người là “con thích hỏi”. Chúng ta thích hỏi mọi thứ (từ vĩ mô tới vi mô): “Hôm nay ăn gì?” “Học cái này chi?” “Sống để làm gì?” “Học để làm gì?” “Điểm mạnh điểm yếu mình là gì?” “Gen j Z?” “Tôi là ai?” “Nó nói vậy là ý gì?” “Sao 1 ngày có 24 giờ?”
Theo thầy Giản Tư Trung con người khác con vật do con người có 2 cái lẽ: lẽ sống và lẽ phải. Đó là lý do vì sao có việc ta thấy không nên làm dù không ai cản ta, có việc ta làm rất say mê dù không ai trả công. Ta là một con người tự tr. Tạm chốt lại hai vấn đề đầy tính triết học này trong hai câu.
“𝗟𝗲̃ 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝗹𝗮̀ đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗯𝗮̣𝗻 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗮̉ 𝘀𝘂̛̣ 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 đ𝗲̂̉ 𝗹𝗮̀𝗺.
𝗟𝗲̃ 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗹𝗮̀ đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗯𝗮̣𝗻 𝘀𝗮̆̃𝗻 𝘀𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗶 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗰𝗮̉ 𝘀𝘂̛̣ 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 đ𝗲̂̉ 𝗯𝗮̉𝗼 𝘃𝗲̣̂.”
Viết nữa thì viết được đó, nhưng mà chắc không đi đến đâu đâu. Tui không tự tin sẽ trả lời được câu hỏi đầu bài. Nhưng tui biết sau khi đọc xong, bạn có thể sẽ bắt đầu suy nghĩ (có khi là trăn trở). Nhưng việc luôn tự vấn bản thân “Thế nào là nên người?” cũng đã khiến chúng ta “con người” hơn chút rồi.
"𝗜 𝗮𝗺 𝗻𝗼𝘁 𝗮 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴, 𝗜 𝗮𝗺 𝗮 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴." - Og Mandino