"Một cốc cà phê giữa đêm trong"

Lách tách mưa rơi phủ khói mờ
Cà phê đọng giọt nhớ trăng thơ
Xa xôi nỗi nhớ chờ trời sáng
Đắng ngọt tình đời tựa giấc mơ.

#Gen