Giả thiết: trong sinh học lớp 12 quá trình nhân đôi ADN thì mạch ADN 3'-5' được ADN Polimeraza được tổng hợp liên tục hoàn thành ADN đầy đủ hay họi là ADN nguyên, Còn mạch 5'-3' không được ADN Polimeraza tổng hợp đầy đủ, tạo ra các đoạn okazaki lên khi hình thành ADN con khuyết và được nối bằng enzim ADN Ligaza, chả lẽ đây là lý do khiến con người già đi? nếu mà quá trình tạo ra ADN mới được hình thành nguyên và đầy đủ thì con người sẽ không bao giờ chết??
Vì quá trình già đi của con người là do sự phân đôi giữa ADN bị tổn thương do ra trong quá trình cơ thể tương tác với môi trường bên ngoài như ánh sáng, những chất độc trong không khí, nước và chế độ ăn uống,... gây nên những thay đổi về mặt cấu trúc và chức năng của những tế bào trong cơ thể, có phải hay không do các enzim ADN Ligaza dẽ bị tác động bởi các tác nhận bên ngoài lên cac ADN mới rễ bị tổn thương lên quá trình phân đôi ADN mới tạo ra các ADN con dị biến dẫn quá trình lão hóa của con người. Có hay không enzim ADN Ligaza sinh ra chỉ để gắn các liên kết giữa các đoạn okazaki và không còn chức nay khác lên quá trình tổn thương các ADN thường diễn ra bắt đầu từ ở chỗ này? Nên quá trình phân đôi ADN càng ngày càng yếu đi suy giảm đi vì vừa phải chống trọi với quá trình tổn thương của các enzim ADN Ligaza vừa phải phân đôi ADN, giống như con người vậy rất khó có thể vừa làm một lúc 2 việc cần phải có quá trình thích nghi, còn ADN có thể thích nghi phải trải qua chăm ngàn năm chăng? Vì theo nhiều yếu tố cho thây con người đang sống thọ hơn.
Nên nếu ADN 5'-3' được ADN Polimeraze có thể tổng hợp đầy đủ thì sao không bị cắt thành các các đoạn ngắn okazaki và được nối liền nhờ các enzim ADN Ligaza. Vì sống càng dài sự phân đôi giữa các ADN càng nhiều mà enzim ADN Ligaza lại khác với ADN Polimeraza lên quá trình phân đôi không được hoàn mỹ vì giống như tấm giương vỡ dù có gắn lại như nào cũng không thể như băn đầu. Nếu giờ chúng ta có thể để ADN Polimeraze hoàn thiên được mạch ADN 5'-3' có khả năng hay không con người sẽ có thể kéo dài tuổi thọ giấp 2 lần hay thậm chí giấp 10 lần hay thậm chí con người sẽ không bao giờ chết đâu?.
Có hay không có thể khiến các ADN 5'-3' hình thành như mạch ADN 3'-5'. Theo suy nghĩ của mình là có, có hay không khi có thể làm được điều đó con người có thể như các vị thần, vị tiên bất tử, bất lão vì trong miêu tả các vị thần hay tiên đều là hoàn mỹ, vậy họ hoàn mỹ ở đâu có phải hay không từ các ADN mà có thể hoàn mỹ như vậy nhờ đâu, dáp án chắc chắn chỉ có một đó chính là tu luyện mà người tu luyện thường gọi những chấn đó là Linh khí, Nguyên khí có phải hay không nhờ chúng mà họ có thể trở lên hoàn mỹ bất lão, bất tử. Mà Linh khí là gì? có phải hay không là Vật chất tối, mà chúng chỉ xuất hiện khi các hành tinh mới hình thành và Họ nhờ đó có thể thực hiện hoàn mỹ quá trình tiến hóa. Vì nếu ai ở đây đọc truyện đều có nghe thấy vấn đề Linh Khí khô kiết thế giới đang đi vào quá trình mạt pháp. Nếu giả thuyết của ở đây mà đúng khi con người có thể tìm được Linh Khí hay vật chất tối hấp thu có hay không con người có thể phi thiên độn địa, vì mỗi người đều trở thành một phần của Vũ Trụ, mỗi Cơ thể đều là một Tiểu Vũ Trụ khi hấp thu càng nhiều con người sẽ dần bị đồng hóa với Vũ Trụ chắc cái này có thể gọi phi thăng thành tiên. Thôi chắc mình cũng nói đến đây thôi vì hết lời để nói rồi, và đây cũng chỉ là giả thiết, nếu có thể chứng minh được thì ước muốn trường sinh bất từ của con người chắc không con xa nữa. Vì lần đầu tiên viết bài có gì thiếu xót mong mọi người bổ xung :p.