Từ mấy tháng trước, hàng triệu người Việt Nam đã dành nhiều thời gian và tâm trí cho bầu cử Tổng thống Mỹ. Càng đến gần ngày bầu cử thì sự quan tâm của người Việt đến bầu cử Tổng thống Mỹ càng gia tăng. 3 ngày hôm nay thì cả chục triệu người Việt Nam đã bắt đầu mất ăn mất ngủ vì bầu cử Tống thống Mỹ. Và sự mất ăn mất ngủ của hàng triệu người Việt Nam vì bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ còn kéo dài nhiều ngày nữa.
Không chỉ mất ăn mất ngủ, mà bầu cử Tổng thống Mỹ còn gây chia rẽ trong xã hội người Việt. Sự chia rẽ xảy ra không chỉ ở nước diễn ra bầu cử là Mỹ, mà sự chia rẽ còn diễn ra ngay tại Việt Nam. Chia rẽ không chỉ ở mức tranh cãi, mà đến cả mức phải "huỷ bỏ bạn bè". Sự chia rẽ này sẽ còn tiếp tục hằn sâu ít nhất là thêm 4 năm nữa cho đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
Ở Việt Nam, hiện có nhiều cuộc bầu cử. Hết ngày này sang ngày khác, hết tỉnh này sang tỉnh khác đang diễn ra các cuộc bầu cử. Bầu cử diễn ra bất chấp các cơn bão giật cấp 10-12, bất chấp các cơn lũ lịch sử nước ngập mái nhà, bất chấp các trận sụt lở kinh hoàng cướp đi nhiều mạng sống. Đó không phải các cuộc bầu cử hội đoàn. Đó là các cuộc bầu cử chọn người đứng đầu một tỉnh – quyết định sự giàu sang của cả triệu cư dân trên địa bàn tỉnh. Còn sắp tới là cuộc bẩu cử liên quan đến vận mệnh của cả 100 triệu dân Đất Việt.
Thế mà tại sao người Việt lại ít quan tâm đến bầu cử ở nước mình? Có phải người Việt lo cho nước Mỹ hơn nước Việt?
Đây là những câu hỏi mà ai trong chúng ta cũng cần phải tìm ra câu trả lời. Nhất là ở vị trí lãnh đạo - từ cấp xã cho đến cấp trung ương thì càng phải trả lời.
- Đó có phải là vì ở Việt Nam người thắng cử có số phiếu bầu trúng cử 100%?
- Đó có phải là vì ở Việt Nam người thắng cử bởi vì chỉ có 1 người duy nhất để bầu chọn?
- Đó có phải là vì ở Việt Nam người thắng cử được định đoạt trước khi bầu cử diễn ra?
- Đó có phải là vì ở Việt Nam việc bầu cử chỉ là thủ tục hợp pháp hoá cho một quyết định trước đó?
- Đó có phải là vì ở Việt Nam bầu cử không liên quan đến số đông hàng chục triệu cử tri?
- Đó có phải là vì ở Việt Nam người thắng cử chưa đưa lại được những thay đổi có lợi lớn lao cho đa số dân chúng?
Có thể nối dài các câu hỏi tương tự. Đó là cách tốt nhất để trả lời tại sao người Việt Nam chưa quan tâm đến bầu cử ở Việt Nam như quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ.
Nhưng mọi sự đều có nguyên do. Người Việt Nam quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ cũng là vì Việt Nam.
Ai trở thành Tổng thống Mỹ là quyền của cử tri Mỹ. Nhưng ai trở thành Tổng thống Mỹ mà có lợi hơn cho người Việt Nam thì người Việt Nam ủng hộ người đó nhiều hơn.
Nhưng người Việt Nam mất ăn mất ngủ vì bầu cử Tổng thống Mỹ chính còn vì một nguyên nhân khác nữa. Đó là ước mơ. 
Nguồn: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu