/ Bình minh và Cổ. Chúng ta thật sự cần tìm kiếm những thứ to lớn hơn ngoài hai điều này sao?/
/ Cafe sáng /
  "Cổ thích đi cafe đầu ngày lắm, tối nào trước khi ngủ cổ cũng thủ thỉ bảo anh nhất định phải dậy sớm để đi cafe. 
Sau này,  anh cứ hoài da diết những cái thủ thỉ, cái ôm gọi dậy buổi sáng ấy. A không hình dung được mình nhớ cổ nhiều hơn hay nhớ những cái ôm, a càng không biết mình tiếc vì chưa dẫn được người ta đi cafe hay tiếc vì đã không trọn vẹn nhiều hơn. 
Nếu một vài lần ấy anh dậy sớm, thì đã biết quán quen của cổ, biết đâu lại gặp nhau, nhỉ? "