Chuyện ngày Noel
Năm ngoái cũng ngày này
Là năm cuối cùng của cấp 3
Mình đang làm gì nhỉ?
À mình đang cắm cúi trong đống sách
Trong chuyến phiêu du bất chợt 
Nhưng mà mình vẫn kịp xem trại cùng lớp
Vẫn kịp đọc bài thơ mình viết được in ra
Vẫn kịp thấy quyển kỷ yếu cả lớp
Kịp thấy những niềm vui ngắn ngủi
Mình không ở lại đến đêm được.
Nhưng lúc có mặt thì vui lắm
Nhớ lắm tuổi trẻ của tôi