Khi mà bạn đang vui vẻ nhất ... đang nhiều hy vọng nhất ... nhiều niềm tin nhất ...
Một nơi nào đó ĐẸP TUYỆT nhưng tôi không dám nhìn ... vì SỢ ĐỘ CAO

thì mọi chuyện đều ấp đến.
Khi đó bạn chẳng còn biết TƯƠNG LAI sẽ trôi về đâu ...
Bản thân CHÁN GHÉT BỰC TỨC với mọi thứ ...
Bạn chỉ muốn trở thành NGƯỜI XẤU để AI ĐÓ thành NGƯỜI TỐT với mình
Nực cười, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác!