-cái tôi mạnh và cái tôi yếu.
-người có cái tôi mạnh thường là người độc lập trong suy nghĩ, quyết đoán và kiên định với sự lựa chọn của mình
người có cái tôi mạnh thường cố chấp bảo thủ, nhiều khi cho là ích kỷ không tôn trọng cá nhân tổ chức.
1 tổ chức nào đó có quá nhiều cái tôi yếu thì dễ dẫn đến thiếu gắn kết dễ tan rã, thiếu động lực để vượt qua khó khăn....