Chất lượng sức khỏe tinh thần ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống. Những quyết định của chúng ta đều liên quan đến cảm xúc, hiệu quả làm việc cũng lên xuống theo tâm trạng, và yếu tố tinh thần gần như là yếu tố cốt lõi cho thấy mức độ hạnh phúc trong cuộc sống.
Ngày càng nhiều người hướng đến hạnh phúc đích thực, nên việc tìm hiểu và thực hành những thói quen giúp tinh thần khỏe mạnh đang là xu hướng. Cá nhân mình thấy xu hướng này không chỉ tích cực cho cá nhân người tìm hiểu, mà còn tích cực cho môi trường sống, vì khi một người biết chăm sóc tinh thần tốt, họ sẽ giảm bớt tiêu thụ vật chất nằm ngoài nhu cầu thực sự của mình.
Mình chia sẻ nhiều hơn về chủ đề này ở video bên dưới, đừng ngại trò chuyện thêm với mình ở phần comment nhé: More on youtube: CƯỜNG DOZI
VIDEO ON YOUTUBE CƯỜNG DOZI