1) http://www.getnewsmart.com/articles
Trang web giúp bạn luyện reading dựa trên nguồn tin tức của báo WallStreet Journal
2) http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=homepage
Trang web giúp bạn luyện kỹ năng Reading, Speaking, Listening. Các bản tin trong này được phân theo các chủ đề : working, law and governmen, family... và đi kèm giọng đọc Anh Mỹ của người bản xứ
3) http://www.listen-and-write.com/
Trang web giúp bạn luyện kỹ năng Listening theo phương pháp nghe chép chính tả
4) https://www.voicetube.com/videos/23257?ref=new#
Trang này giúp bạn luyện cả Listening lẫn Speaking. Mình thường dùng để luyện Speaking nhái lại giọng đọc của người bản xứ qua các video ted.com, cnn student news. Rất hay. Thậm chí là luyện Speaking qua các video tạo động lực nữa.
5) Ielts-simon.com
Quá nổi tiếng. Simon có nhiều bài hướng dẫn cả 4 kỹ năng rất bổ ích. Writing theo mình thấy là hay nhất. Bạn nào chịu khó lục tung những bài viết của Simon từ 2009 đổ lại đến giờ. Đọc hết -> ở nhà tự học Writing cũng được
6) Youtube & website Ngọc Bách
+https://www.youtube.com/user/ngocbach2014/videos
+ https://ngocbach.com

Nguồn: Ngocbach.com