Vì sao chiến đấu ư? Bởi còn có những khát khao
Hiện tại chẳng nên nói cho mọi người hiểu, khát khao khẳng định mình mãnh liệt như thế nào. Bởi vì, trong mắt mọi người, việc từ bỏ cuộc sống tại nơi mà mình dễ dàng thành công (khi có được chỗ dựa và hậu thuẫn vững chắc) tiến đến nơi mà dường như cơ hội thành công nhỏ hơn 1/100 là một điều ngu ngốc. Nhưng đối với mình, đó là 100/100 cơ hội thắng. Bởi vì, chiến thắng không phải do người khác định đoạt, bản thân cảm thấy thắng- thì là chiến thắng.
    Vì sao phản kháng? Bởi còn có những khát khao
Khát khao giành lấy sự tôn trọng, của chính mình với mình. Khát khao giữ cho ngọn lửa của lý trí không bao giờ tắt. Khát khao để tìm ra câu trả lời: Ý nghĩa sống là gì? 
Vì khát khao ngưỡng mộ chính mình nên phải tự tôn
Vì tự tôn nên phải phản kháng
Vì phản kháng nên phải chiến đấu
Vì chiến đấu nên phải thui rèn
Vì thui rèn nên phải từ bỏ thú vui hoan lạc
Vốn dĩ chẳng ai muốn từ bỏ niềm vui nhất thời cả
Chẳng qua
Là bởi lý trí,
Khát khao được thỏa mãn, khát khao được ngưỡng mộ chính mình...    
Bởi lý trí,
Khát khao được là chính mình.....................................