Ngầu quá, ahihi

Từ nay có thể buôn chuyện ở trên Spiderum luôn rồi =))))