Tôi ghét người làm nhà nước
Nguồn: Duy Thanh Nguyễn.
Họ lúc nào cũng mong muốn sự ổn định 
Họ không thích trải nghiệm
Họ không ưa mạo hiểm
Họ giết chết sự sáng tạo của người khác, của chính con của họ.
Bố mẹ tôi làm nhà nước 
Tôi biết 
Bố mẹ tôi làm việc vất vả từ sáng đến tối.
Bố mẹ tôi làm việc vì cơm áo gạo tiền, nuôi gia đình, nuôi tôi. 
Tôi  rất trân trọng điều đó.
Nhưng
....
Đây là những dòng tôi viết ra sau khi cãi nhau với mẹ , tôi tức lắm nhưng thật sự  không biết phải làm gì .