Sau đây cùng nhìn vào biểu đồ 1D nhé!

Giá hiện tại: 7119$
Các mức kháng cự:
9155$ - Lower high cuối cùng trước khi giá Bitcoin giảm mạnh 2 tuần trước
7812$ - Mức hỗ trợ cũ, giờ đã thành kháng cự
8579$ - Mức kháng cự cũ
7360$ - Mức kháng cự được hình thành trong 4 ngày 6, 7, 8, 9 khi giá có nhiều nỗ lực để vượt qua nhưng không thành
7119$ - Mức kháng cự mình vẽ mấy ngày trước để quan sát hành động giá, và có vẻ như cũng đã phát huy được vai trò của mình.
Các mức hỗ trợ:
6610$ - 6929$ - Vùng hỗ trợ cũ
5649$ - 5800$ - Vùng hỗ trợ
5008$ - Mức hỗ trợ mạnh, đã test nhiều lần vào tháng 4, tháng 5 năm 2019
4100$ - Trước đó là mức kháng cự mạnh vào cuối 2018 đến tháng 4 năm 2019, sau đó giá đã phá mức này và tăng mạnh.
Chỉ báo: MA(21), MA(100), MA(200)
Quan điểm: Bearish (Kỳ vọng giá giảm)
Hành động giá ngày hôm qua: Tăng đột biến đóng cửa phía trên kháng cự 7119 một chút xíu.
Kỳ vọng: Giảm về hỗ trợ 6610 trong channel mình vẽ ra,
Lưu ý: Nếu giá đóng cửa phía trên mức 7360 thì quan điểm của mình sẽ chuyển về trung lập.
# Biểu đồ tuần đã mở ra cơ hội tăng cho BTC nhưng mà biểu đồ 1D thì không như thế. Giá đã tạo ra 1 Lower high và nếu 1 Lower low được tạo ra nữa thì xu hướng của chart ngày sẽ rõ ràng hơn là 1 xu hướng giảm.
# Mình chưa thấy cơ hội tăng giá cho BTC trong thời điểm hiện tại khi kháng cự 7360 chưa bị xuyên thủng. Mình sẽ short từ mức này và sử dụng các khung thời gian nhỏ hơn để có điểm vào đẹp.
Đây là phân tích cho ngày 23/4 trên biểu đồ ngày, mình sẽ tiếp tục phân tích biểu đồ 1D nếu giá có hành động đáng chú ý. Biểu đồ 1W sẽ tiếp tục được cập nhật vào tuần sau!
[Pan]
Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết không phải là lời khuyên đầu tư, mong mọi người cân nhắc trước khi giao dịch!