Hôm nay, mình post bài này có lẽ là hơi trễ, một phần là do công việc trong tuần khá bận rộn nên không thể lên bài vào giữa tuần được. Cùng nhìn qua chart 1M  trước khi đi vào phân tích nhé!

Mức giá hiện tại: 7105$
Các mức kháng cự:
13853$ - Mức giá đóng cửa cao nhất của Bitcoin, từ mức giá này, Bitcoin đã bị bán tháo vô tội vạ. Tháng 6 năm 2019, Bitcoin cũng tăng đến mức giá này và tiếp tục bị bán tháo.
10776$ - Mức giá đóng cửa cao nhất của Bitcoin năm 2019, giá Bitcoin đã cố gắng vượt qua mức này 6 lần, nhưng cả 6 lần đều đóng cửa phía dưới mức này.
9257$ - Mức lower high đầu tiên xuất hiện trên biểu đồ 1W của tháng 5 năm 2019 (đọc thêm để hiểu về lower high tại đây)
7710$ - Swing high vào tháng 3 năm 2018 trước khi bước vào thị trường giảm (đọc thêm để hiểu về swing high, swing low tại đây)
Các mức hỗ trợ
6375$ - Hỗ trợ cũ
4310$ - 4760$ - Vùng kháng cự cũ trước khi giá tăng mạnh (chú ý tháng 9 năm 2017 và tháng 3, 4 năm 2018. Nay đóng vai trò là vùng hỗ trợ
3407$ - Mức giá đóng cửa thấp nhất năm 2019
Mô hình giá: Falling wedge (đọc thêm về mô hình giá tại đây)
Quan điểm: Bullish (kỳ vọng giá tăng)
Kỳ vọng: Test lại kháng cự 7710
Lưu ý: Nếu giá tháng 4 đóng cửa dưới mức hỗ trợ 6375 thì quan điểm sẽ chuyển thành Bearish (kỳ vọng giá giảm)
# Vậy là vẫn không có gì thay đổi nhiều trên biểu đồ tháng 4 trong tuần thứ 2.
# Nến tháng 3 đã đóng cửa trên mức hỗ trợ 6375 nên đối với biểu đồ tháng 4 thì quan điểm của mình là bullish.
# Vì lý do trên, mình hiện tại đang kỳ vọng giá test mức kháng cự gần nhất của biểu đồ tháng là 7730.
# Như điểm mình đã lưu ý, mặc dù mình kỳ vọng giá tăng nhưng quan điểm của mình sẽ thay đổi khi nến tháng 4 đóng cửa phía dưới mức 6375. Tuy nhiên, nếu giá giảm và đóng cửa trong vùng 4310 - 4760 thì quan điểm của mình sẽ là trung lập.
Đây là quan điểm dựa trên phân tích kỹ thuật của mình ở biểu đồ tháng của BTCUSD. Khung thời gian lớn sẽ giúp mọi người xác định rõ ràng vùng hỗ trợ và kháng cự cũng như là nhìn được bức tranh toàn cảnh. Dù vậy, khung thời gian 1M không thích hợp với việc giao dịch ngắn hạn, mọi người nên chú ý!
Phân tích biểu đồ 1W và 1D sẽ được đăng tải trong ngày hôm nay. Mọi người đón đọc nhé!
[Pan]
Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết không phải là lời khuyên đầu tư, mong mọi người cân nhắc trước khi giao dịch!